Akademia Globalnej Terapii Stopy

Moduł TERAPEUTA

Planowanie, monitorowanie kinezyterapii pacjentów z dysfunkcją w obrębie stopy i podudzia

0
Lekcji
0
Miesiący nauki
0
Dni dostępu do lekcji
0 %
Praktycznego aspektu

Akademia GTS

Dlaczego warto?

Szkolenie trwa 6 miesięcy i ma formę zajęć w formie online, jednak to co je wyróżnia to PRAKTYCZNY ASPEKT przedstawianych treści. Każde spotkanie to dokładna analiza PRAKTYCZNO-TEORETYCZNA przedstawianych treści. Zadania domowe, które każdy z uczestników dostaje są oparte o przedstawiane treści po każdej lekcji i dbamy również o to aby tworzyć społeczność absolwentów Akademii GTS. Każdy z Was będzie miał możliwość konsultacji indywidualnych/grupowych, organizacji w tzw. grupy robocze. Po każdym wykładzie przewidziany jest test. Po pozytywnym rozwiązaniu testu, odrobienia pracy dumowej równo za miesiąc od uzyskania pozytywnego wyniku testu wyświetli się kolejna lekcja. Zależy nam na przepracowaniu przez Was prezentowanych treści, z tego powodu przerwa między konkretnymi spotkaniami jest konieczna.

Nie obiecam Ci, że będzie prosto – to nie ta droga. Obiecać mogę, że będzie bardziej świadomie, komplementarnie, uczciwie. Skuteczność terapii z kolei nie oznkacza samego zmniejszenia odczuć bólowych i dyskomfortu pacjenta – to słuszny cel, do którego i ja dążę.

Poprawa stanu funkcjonalnego w oparciu o jasne cele, wyznaczniki jest możliwe jedynie przy klinicznym podejściu, gdzie biomechanika, fizjologia stanowią rdzeń, a neurologia, która z definicji zawiaduje funkcją staje się wektorem i zwrotem w procesie planowania terapii i jej monitorowania.

Po ukończeniu calego szkolenia (6 miesięcy) zostanie wystawiony certyfikat i zaproszenie na zjazd praktyczny, gdzie przez pełne 3 dni będziemy wykorzystywali zdobytą wiedzę i umiejętności w pracy z prawdziwym pacjentem. Dodatkowo – po pólrocznym szkoleniu WSZYSCY absolwenci będą mogli uczestniczyć w dwuletnim szkoleniu stacjonarnym Akademii Globalnej Terapii Stopy, majac zaliczony pierwszy semestr.

Zbadaj - Zrozum - Na końcu LECZ

Diagnostyka i planowanie

Plan 6 lekcji

FAQ

Najczęstsze pytania

Zajęcia prowadziny w formie wykładów online. Tutaj należy zaznaczyć, że nie sposób jest nauczyć terapii manualnej, rzetelnego badania palpacyjnego i testów manualnych drogą online - to w formie zajęć praktycznych będziemy prowadzić w formie zajęć praktycznych. Przedstawiane treści, które znajdziesz poniżej zostały dobrane w taki sposób aby ich tematykę można było w praktycznym aspekcie przezkazać w formie wykładów online z jednocześnie przedstawioną praktyką. Każdy wykład nastawiony jest w 80% na praktyczną formę, gdzie przedstawiać będziemy m.in filmy z prezentowanych treści, analizować je, planować proces terapii w oparciu o konkretne parametry. Po każdych zajęciach słuchacz dostaje zadanie domowe, które jest praktyczne - np. będzie musiał nagrać film, przedstawić proces periodyzacji kinezyterapii w załączonych plikach etc. Przed każdym następnym wykładem słuchacz jest zobowiązany do dostarczenia pracy domowej na platformę online oraz rozwiązania testu - dopiero po spełnieniu tych warunków w następnym miesiącu kalendarzowym wyświetli się kolejna lekcja. Po zrealizowaniu wszystkich modułów każdy słuchacz po rozwiązaniu wszystkich testów i zadań domowych, uzyskaniu pozytywnego wyniku słuchacz otrzymuje Certyfikat. Dwa razy w roku odbywać się będzie praktyczny zjazd, gdzie każdy z uczestników będzie mógł przyjechać i zdać egzamin praktyczny pod okiem naszych instruktorów i uzyskać drugi certyfikat. Certyfikat wystawia nasz instruktor jako wykładowca z ramienia International Collage of Biomechanics Australia.

Nie musisz być równo za miesiąc. Oznacza to, że np jeżeli pierwszy wykład uruchomił się w maju, a z jakiś przyczyn nie możesz w maju w ogóle go odtworzyć, spokojnie - jeżeli odtworzysz go w czerwcu, to wykład czerwcowy dla Ciebie uruchomi się w lipcu, czyli cały moduł przesunie się o jeden miesiąc.

Przedsprzedaż zamiast 1200 zł – płacisz 600 zł

Dołącz do certyfikowanych terapeutów Akademii Globalnej Terapii Stopy